w
#mustachecat
#mustachecat
#mustachecat
#mustachecat
#mustachecat
#mustachecat
#mustachecat
#mustachecat
#mustachecat
#mustachecat
#mustachecat
#mustachecat
#mustachecat
#mustachecat
#mustachecat
#mustachecat
#mustachecat
#mustachecat
#mustachecat
#mustachecat
#mustachecat
#mustachecat
#mustachecat
#mustachecat
#mustachecat
#mustachecat
#mustachecat
#mustachecat
#mustachecat
#mustachecat

VI REDDER KYSTERNE

Vil du være med?

Post dit billede på Instagram og brug #redkysterne

Vi beder bare om 300 meter

At bebygge de danske kyster er muligvis en vindersag for de få, men det er en tabersag for nationen. Vi vil ikke tillade, at der bliver solgt ud af vores frie natur. Lad os stå sammen og redde vores unikke kyster.

01 / 03

Vores kyster

For næsten 100 år siden blev der for første gang vedtaget en lovgivning, der beskytter og bevarer vores smukke kyster. Det er grunden til at vi i 2015 stadig har den vilde og uberørte natur langs den jyske vestkyst, kilometervis af hvid sandstrand og fri adgang til kysten overalt i Danmark. Den fremsynethed der dengang lå hos vores politikere har reddet vores unikke kyster fra bebyggelse og privatisering og samtidig ladet os beholde vores mest unikke natur.

Det må vi endelig ikke sætte over styr!


Skriv under nu

02 / 03

300 meter

Desværre er Danmarks kyster under pres for at blive bebygget. Nye politiske vinde har kastet beskyttelsen af vores kyster ud i stormvejr. Fra mange sider i folketingssalen diskuterer man livligt at reducere den nuværende strandbeskyttelseslinje, der går 300 meter fra kysterne og ind i landet. Konsekvensen heraf kan blive, at kysterne ikke længere er frit tilgængelige for alle, og at vi ødelægger noget af vores helt enestående natur. Vi vil gerne beholde 300 meter fri for byggeri – det er vel ikke for meget at bede om!


Skriv under nu

03 / 03

Lad os rejse en folkesag

Ni ud af ti danskere har i en Gallup-undersøgelse fra 2014 erklæret sig enige med Danmarks Naturfredningsforening i, at de frie og ubebyggede kyster skal bevares, som de er.

Derfor beder vi danskerne om at skrive under på, at vi skal beholde den nuværende lovgivning. På den måde kan vi sammen lægge et stort folkeligt pres på de politikere, der truer med at lempe reglerne – og redde den mest unikke natur, vi har.

Din underskrift tæller!


Skriv under nu

Støt os

logo
natur50
Tak for dit bidrag.
Vil du vil vide mere, www.dn.dk/

Oversigt:

1. Ejeroplysninger
2. Hvad er Cookies?
3. Sådan sletter eller blokerer du for cookies
4. Formål med cookies på vores website
5. Brug af personoplysninger

1. Ejeroplysninger
Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø
Telefon: 39 17 40 00 (man-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-15)
Email: dn@dn.dk

2. Hvad er cookies?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

3. Sådan sletter eller blokerer du for cookies
http://minecookies.org/cookiehandtering

4. Formål med cookies på vores website:
Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger. Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette. Sitet anvender cookies fra følgende tredjeparter, der har adgang til de pågældende cookies: Google Analytics Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

5. Brug af personoplysninger
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Kontakt vedr. personoplysninger Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Danmarks Naturfredningsforening, skal du rette henvendelse på dn@dn.dk eller telefon 39 17 40 00 (man-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-15). Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere > Forstået